آرشیو برچسب: تمام دختران و ازدواج دختران پیامبر(ص)

در خیلی منابع عالمان شیعی گفتند ام کلثوم و رقیه دختران پیامبر نبودند و دختران خواهر حضرت خدیجه بودند که طبق رسم متداول عرب به عنوان ربیبه پیامبر بودند ( نکته: امده که وقتی عثمان رقیه را چندین بار زد رقیه پیش پیامبر امد شکایت عثمان را کرد و جای کبودی ها را به پیامبر نشان داد که یعنی ایشان به پیامبر محرم بودند) حال سوال من این است دختر خواهر زن ادم که ربیبه حساب نمیشود طبق حرف خود قران هم فرزند خوانده محرم ادم نیست پس چرا میگویند پیامبر خلاف قران عمل کرده و و ان دختران را که بچه های خواهر همسرشان بودند را به فرزند خواندگی قبول کرده و مانند محرم با ان ها برخورد داشتند مگر میشود پیامبر خلاف قران عمل کند پس اگر میشود توضیح دهید چگونه دختران خواهر حضرت خدیجه به پیامبر محرم شدند؟؟؟؟؟ ( نکته طبق منابع متعدد شیعه امده حضرت خدیجه قبل از پیامبر ازدواج نکردند و بچه هم نداشتند پس رقیه و ام کلثوم بچه خواهران ایشان هستند) پس لطفا توضیح دهید

در باره فرزندان و دختران پیامبر(ص) در منابع تاریخی مورخین شیعه هم اختلاف وجود دارد چه برسد به اهل سنت.لذا قضاوت مشکل است. لذا در خصوص محرم دانستن آنها با پیامبر(ص) هم اختلاف نظر پیدا می‌شود اما مشکلی ایجاد نمی‌شود.= توضیح بیشتر در خصوص فرزندان و دختران پیامبر(ص)پیامبر(ص) از خدیجه، هفت فرزند یا فرزند خوانده داشت؛ سه پسر: قاسم، طاهر ...

ادامه مطلب »

در خیلی منابع عالمان شیعی گفتند ام کلثوم و رقیه دختران پیامبر نبودند و دختران خواهر حضرت خدیجه بودند که طبق رسم متداول عرب به عنوان ربیبه پیامبر بودند ( نکته: امده که وقتی عثمان رقیه را چندین بار زد رقیه پیش پیامبر امد شکایت عثمان را کرد و جای کبودی ها را به پیامبر نشان داد که یعنی ایشان به پیامبر محرم بودند) حال سوال من این است دختر خواهر زن ادم که ربیبه حساب نمیشود طبق حرف خود قران هم فرزند خوانده محرم ادم نیست پس چرا میگویند پیامبر خلاف قران عمل کرده و و ان دختران را که بچه های خواهر همسرشان بودند را به فرزند خواندگی قبول کرده و مانند محرم با ان ها برخورد داشتند مگر میشود پیامبر خلاف قران عمل کند پس اگر میشود توضیح دهید چگونه دختران خواهر حضرت خدیجه به پیامبر محرم شدند؟؟؟؟؟ ( نکته طبق منابع متعدد شیعه امده حضرت خدیجه قبل از پیامبر ازدواج نکردند و بچه هم نداشتند پس رقیه و ام کلثوم بچه خواهران ایشان هستند) پس لطفا توضیح دهید

در باره فرزندان و دختران پیامبر(ص) در منابع تاریخی مورخین شیعه هم اختلاف وجود دارد چه برسد به اهل سنت.لذا قضاوت مشکل است. لذا در خصوص محرم دانستن آنها با پیامبر(ص) هم اختلاف نظر پیدا می‌شود اما مشکلی ایجاد نمی‌شود.= توضیح بیشتر در خصوص فرزندان و دختران پیامبر(ص)پیامبر(ص) از خدیجه، هفت فرزند یا فرزند خوانده داشت؛ سه پسر: قاسم، طاهر ...

ادامه مطلب »