آرشیو برچسب: تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش در اسفند سال ۹۸ ( تولیدی ها ۹۰ درصد و سایر مودیان ۸۰ درصد ) تا پایان خرداد ۱۳۹۹

آخرین دستورات مربوط به احکام مالیاتی متاثر از شیوع ویروس کرونا

تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش در اسفند سال ۹۸ ( تولیدی ها ۹۰ درصد و سایر مودیان ۸۰ درصد ) تا پایان خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب »

آخرین دستورات مربوط به احکام مالیاتی متاثر از شیوع ویروس کرونا

تمدید بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش در اسفند سال ۹۸ ( تولیدی ها ۹۰ درصد و سایر مودیان ۸۰ درصد ) تا پایان خرداد ۱۳۹۹

ادامه مطلب »