آرشیو برچسب: تمیم بن أوس داری که بود؟ نظر شیعه در مورد تمیم بن أوس داری چیست؟

«تمیم بن أوس داری» از صحابیانی است که متهم به جعل حدیث می‌باشد. نظر شما در مورد او چیست؟

تمیم بن أوس داری که بود؟ نظر شیعه در مورد تمیم بن أوس داری چیست؟

ادامه مطلب »