آرشیو برچسب: تهوع خوابیدنِ زنان باردار

بهترین وضعیت خواب در بارداری

d8a8d987d8aad8b1db8cd986 d988d8b6d8b9db8cd8aa d8aed988d8a7d8a8 d8afd8b1 d8a8d8a7d8b1d8afd8a7d8b1db8c 6093d4b55008d

زنان باردار به پهلوی چپ بخوابند طرز خوابیدن زنان باردار اولین و مهم ترین دلیل برای مشکل‌های خواب در دوران باداری، افزایش اندازه‌ی جنین است که یافتن وضعیتی راحت برای خوابیدن را برای زن بارداری مشکل می کند. مشکل های جسمی که در دوران بارداری، خواب را مختل می‌کنند طرز خوابیدن زنان باردار در بارداری، مجموعه ای از مشکلها ممکن ...

ادامه مطلب »