آرشیو برچسب: توانبخشی دانستنیهای پزشکی کاردرمانی اهداف کاردرمانی تاریخچه کاردرمانی

کار درمانی چیست؟

daa9d8a7d8b1 d8afd8b1d985d8a7d986db8c da86db8cd8b3d8aad89f 609301ceca398

همه چیز راجع به کاردرمانی کار درمانی یکی از رشته های جدید است که در حوزه توانبخشی جسمی و ذهنی به افراد یاری می رساند. تمرکز کار درمانی بر بهبود عملکرد فرد در زندگی است. در واقع بسیاری از افرادی که به خاطر بیماری های مختلف عملکرد جسمانی یا ذهنی خود را از دست می دهند برای بازیابی توان سابق ...

ادامه مطلب »