آرشیو برچسب: توان بومی موشکی ایران

چطور میشود اثبات کرد این فناوری موشک ها و دیگر وسایل نظامی از جای دیگر کمک نگرفته باشن و همش خود ایرانی ساخته باشن؟؟

با توجه به تحریم های کشورمان و حساسیتی که نسبت به تجهیزات نظامی و موشکی وجود دارد و اینکه سایر کشورها معمولاً فناوریهای بالای موشکی و نظامی خود را به آسانی در اختیار سایر کشورها قرار نمی دهند، جمهوری اسلامی با توجه به ضرورت تقویت توان موشکی و تجهیزات نظامی در ایجاد بازدارندگی و کاهش تهدیدات، با عزم و روحیه ...

ادامه مطلب »