آرشیو برچسب: توبه در چهل سالگی

سلام.پرسیده شده پسرچهل ساله ومجردم که چه درروزهای عیدووفات استمناکرده واعتقادی به ایمه ندارم کارهای غیراخلاقی زیادی هم انجام دادم به دعاو خداهم اعتقادی ندارم.۱.ایاراه بازگشتی وتوبه است؟۲.ایااثارمادی ومعنوی این اعمال تاابددرزندگیم ماندگارخواهدشدباتشکر ۳.یاازنظراقتصادی میتوانم پیشرفت کنم یادیگرپیرشده ام

دوست گرامی. هرگز دیر نشده است و راه توبه باز است هر چه زودتر توبه کنید و بنده خدا شوید گذشته شما جبران می شود و راه های سعادت و خوشبختی به روی شما باز خواهد شد. وجوب توبه: مثل گناهکارى که با اعتماد بر ایمان به یگانگى خدا و نبوت رسول او، از خلود در آتش دوزخ به سبب ...

ادامه مطلب »