آرشیو برچسب: توبه واقعی

چکار کنم که توبه ام واقعی باشه و خدا بپذیره

دوست گرامی. اگر انسان از مسیر گذشته زندگی خودش که مسیر گناه و عصیانگری بوده پشیمان شود و به سوی خدا با عذر خواهی و استغفار بازگردد و در مسیر بندگی و اطاعت خدا قرار بگیرد و سعی کند گذشته خود را جبران و رضایت خدا را به دست بیاورد، توبه اش واقعی است و در این صورت تمام گناهان ...

ادامه مطلب »