آرشیو برچسب: توصیف خداوند در قرآن و کتاب مقدس، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

توصیف خداوند در قرآن و عهد عتیق و جدید(تورات و انجیل)، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

توصیف خداوند در قرآن و کتاب مقدس، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

ادامه مطلب »