آرشیو برچسب: توصیه اسلام به نوشیدن ادرار شتر برای درمان برخی از امراض و بیماری‌ها به چه دلیل است؟ با توجه به احادیثی که در برخی کتب شیعه در مورد این قضیه نقل شده، قضیه از نظر عملی و عقلی چگونه توجیه می‌شود؟

چرا در روایات، راه درمان برخی از بیماری‌ها، نوشیدن ادرار شتر عنوان شده است؟

توصیه اسلام به نوشیدن ادرار شتر برای درمان برخی از امراض و بیماری‌ها به چه دلیل است؟ با توجه به احادیثی که در برخی کتب شیعه در مورد این قضیه نقل شده، قضیه از نظر عملی و عقلی چگونه توجیه می‌شود؟

ادامه مطلب »