آرشیو برچسب: توصیه این است که مواد آشنا مانند سیر، پرتقال، قهوه و نعناع را دو بار در روز و به مدت چندین ماه استشمام کنید.

روشی برای بازیابی حس بویایی پس از بتلا به کرونا

توصیه این است که مواد آشنا مانند سیر، پرتقال، قهوه و نعناع را دو بار در روز و به مدت چندین ماه استشمام کنید.

ادامه مطلب »

روشی برای بازیابی حس بویایی پس از بتلا به کرونا

توصیه این است که مواد آشنا مانند سیر، پرتقال، قهوه و نعناع را دو بار در روز و به مدت چندین ماه استشمام کنید.

ادامه مطلب »