آرشیو برچسب: توضیح این حدیث چیست؟ قال الصادق(ع): «من قبل الله منه صلاهً واحدهً لم یعذبه، ومن قبل الله له حسنهً لم یعذبه».

آیا بر اساس روایتی، هر فردی که تنها یک نماز و یا یک کار نیک او مورد قبول درگاه خدا قرار گیرد، در قیامت عذاب نخواهد شد؟

توضیح این حدیث چیست؟ قال الصادق(ع): «من قبل الله منه صلاهً واحدهً لم یعذبه، ومن قبل الله له حسنهً لم یعذبه».

ادامه مطلب »