آرشیو برچسب: تکرار فرازهائی اززیارت عاشورا

سلام.درزیارت عاشورابعضی قسمتهایش مثل یااباعبدلله.بابی انت وامی.اللهم العنهم جمیعأ.سلام آخر.انی سلم لمن سالمکم….موقع خواندن، مداحهاوجمع تکرارمیکنندآیااینجورتکرارکردنهاخلل واضافه کردن به زیارت عاشورامیشه ونبایدتکرارکرد؟ یااشکالی ندارد.؟رهبر

زیارت را بهمان صورتی که وارد شده است بخوانید و اضافه کردن برآن توجیه شرعی ندارد .

ادامه مطلب »