قیمت کتاب ها تا پایان هفته 50 درصد افزایش خواهد یافت

آرشیو برچسب: تکنولوژی رو به پیشرفت است، به موازات آن آسان‌شدن حرفه ای که دارید و هم‌قدم با آن زیاد شدن افرادی که دیگر شما را متمایز از خود نمی‌دانند و کاری‌که انجام می‌دهید برایشان به سادگی یک لیوان آب خوردن است.

تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر شغل عکاسی

تکنولوژی رو به پیشرفت است، به موازات آن آسان‌شدن حرفه ای که دارید و هم‌قدم با آن زیاد شدن افرادی که دیگر شما را متمایز از خود نمی‌دانند و کاری‌که انجام می‌دهید برایشان به سادگی یک لیوان آب خوردن است.

ادامه مطلب »