آرشیو برچسب: داستانی که اشاره به وضو گرفتن امام حسن و امام حسین(ع) دارد برای آن‌که به آن پیرمرد بگویند وضویش اشتباه است، در کدام منابع روایی آمده است؟

آیا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در یک درگیری نمایشی، وضوی صحیح را به پیرمردی یاد دادند؟

داستانی که اشاره به وضو گرفتن امام حسن و امام حسین(ع) دارد برای آن‌که به آن پیرمرد بگویند وضویش اشتباه است، در کدام منابع روایی آمده است؟

ادامه مطلب »