آرشیو برچسب: داشتن چشم برزخی

و سوال پنجم ایا چشم برزخی بودن بعضی از مراجع و بعضی از افراد مومن واقعیت دارد ؟ ممنون میشم اگه به سوالاتم پاسخ دهید

آیات قرآن و روایات ما را سفارش به تقوا و دوری از گناه و انجام واجبات و رعایت مستحبات و مکروهات فرموده اند . هیچ تکلیف دینی به رسیدن و داشتن چنین چشمی نداشته و در مواردی نیز از دنبال آن بودن هم نهی شده ایم . این لطف خدا به بعضی از بندگان است که به آن ها چشم ...

ادامه مطلب »