آرشیو برچسب: دامغان شهریست با قدمتی ۷۰۰۰ساله که در مسیر رودخانه چشمه علی شکل گرفته است

بررسی ریشه واژه “دامغان”

دامغان شهریست با قدمتی ۷۰۰۰ساله که در مسیر رودخانه چشمه علی شکل گرفته است

ادامه مطلب »