آرشیو برچسب: دانستنیهای پزشکی آرتریت تاکایسو بیماری بدون نبض درمان التهاب عروقی تاکایاسو علائم بالینی تاکایاسو علت التهاب عروقی تاکایاسو واسکولیت تاکایاسو

التهاب عروقی تاکایاسو

d8a7d984d8aad987d8a7d8a8 d8b9d8b1d988d982db8c d8aad8a7daa9d8a7db8cd8a7d8b3d988 6092ddd0a2e69

همه چیز راجع به التهاب عروقی تاکایاسو واسکولیت تاکایاسو یا بهتر بگوییم، آرتریت تاکایسو یا بیماری بدون نبض یک بیماری التهابی و تنگ کننده شریان های متوسط و بزرگ است که با تمایل شدید به درگیری قوس آئورت و شاخه های آن مشخص می شود. همه چیز راجع به التهاب عروقی تاکایاسو التهاب عروقی تاکایاسو التهاب عروقی تاکایاسو (Takayasus arteritis) ...

ادامه مطلب »