آرشیو برچسب: دانستنیهای پزشکی آینده اینجاست سلامتی و سرگرمی پزشکی از راه دور سلامت موبایلی فارماكوژنومي فناوری در پزشکی

پرونده الکترونیکی سلامت

d9bed8b1d988d986d8afd987 d8a7d984daa9d8aad8b1d988d986db8cdaa9db8c d8b3d984d8a7d985d8aa 6092f69439c97

بزرگ‌ترین پیشرفت‌های فناوری در زمینه بهداشت و درمان در دهه گذشته دامنه نوآوری در فناوری همچنان در حال توسعه است و همزمان با تکامل خود، همه صنایع را تغییر می دهد. بزرگ‌ترین پیشرفت‌های فناوری در زمینه بهداشت و درمان در دهه گذشته در مراقبت های بهداشتی، فناوری به طور فزاینده ای تقریباً در همه مراحل، از ثبت مشخصات بیمار گرفته ...

ادامه مطلب »