آرشیو برچسب: دانستنیهای پزشکی آینده اینجاست سلامتی و سرگرمی واقعیت ترکیبی اسکلت های خارجی ذهن خوان داروهای چاپ سه بعدی شده

1) واقعیت ترکیبی راه های جدیدی را برای آموزش پزشکی باز می کند

1 d988d8a7d982d8b9db8cd8aa d8aad8b1daa9db8cd8a8db8c d8b1d8a7d987 d987d8a7db8c d8acd8afdb8cd8afdb8c d8b1d8a7 d8a8d8b1d8a7db8c d8a2d985 6092ffb59d884

پیشرفتهای فناورانه پزشکی فناوری باعث پیشرفتهای شگفت انگیزی در پزشکی شده و می شود. به تعدادی از آنها در این مقاله اشاره می شود. پیشرفتهای فناورانه پزشکی تصویر: فناوری جدید پزشکی: واقعیت افزوده منبع: www.businessinsider.com اسکلت های خارجی ذهن خوان، خال کوبی های دیجیتال، داروهای چاپ سه بعدی شده، کاشت RFID برای اهداف تفریحی: نوآوری های دلهره آور تقریباً هر ...

ادامه مطلب »