آرشیو برچسب: دانستنیهای پزشکی آینده اینجاست کرونا ویروس خدمات درمانی مجازی مراقبت های پزشکی از راه دور

دسترسی به مراقبت

d8afd8b3d8aad8b1d8b3db8c d8a8d987 d985d8b1d8a7d982d8a8d8aa 60930d164ff77

مراقبت های پزشکی از راه دور چگونه می توان جامعه بهتری را بعد از COVID-19 ایجاد کرد: مراقبت های پزشکی از راه دور را راه اصلی ارائه خدمات درمانی سازیم. مراقبت های پزشکی از راه دور تصویر: در طول بیماری همه گیر COVID-19 ، بسیاری از کانادایی ها از طریق فیلم برداری و فن آوری تلفن همراه به مراقبت های ...

ادامه مطلب »