آرشیو برچسب: دانستنیهای پزشکی اسکولیوز انحراف جانبی ستون فقرات انواع اسکولیوز درمان اسکولیوز نشانه های اسکولیوز

اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون فقرات

d8a7d8b3daa9d988d984db8cd988d8b2 db8cd8a7 d8a7d986d8add8b1d8a7d981 d8acd8a7d986d8a8db8c d8b3d8aad988d986 d981d982d8b1d8a7d8aa 6092ef87a3c91

اسکولیوز چیست و چگونه درمان میشود؟ اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است. وقتی ستون فقرات را از جلو نگاه میکنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده میشود و وقتی این خط، قوسی شکل میشود به آن اسکولیوز میگویند. اسکولیوز چیست و چگونه درمان میشود؟ اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون فقرات  اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون فقرات شرایطی ...

ادامه مطلب »