آرشیو برچسب: دانستنیهای پزشکی اعصاب محیطی و مرکزی بخش‌های مغز سیستم عصبی مرکزی وظیفه لوب‌های مغز

سیستم عصبی مرکزی

d8b3db8cd8b3d8aad985 d8b9d8b5d8a8db8c d985d8b1daa9d8b2db8c 6093492fe9b39

عملکردهای شگفت انگیز سیستم عصبی مرکزی سیستم عصبی مرکزی مسئول تقریبأ همه چیز ما است – که درست از کارهایی ساده مثل نفس کشیدن تا کارهای پیچیده‌ای مانند حل مسأله ریاضی را شامل می‌شود. همانطور که از عملکردهای سیستم عصبی مرکزی مطلع می‌شوید، شما ملزم به در نظر گرفتن چند ویژگی از آناتومی انسان هستید که ممکن است تا به ...

ادامه مطلب »