آرشیو برچسب: دانستنیهای پزشکی افراد بصری افراد مشهور چپ دست ویژگی افراد راست مغز

ویژگی مغز راست

d988db8cda98daafdb8c d985d8bad8b2 d8b1d8a7d8b3d8aa 609374596173e

خصوصیات نیمکره راست مغز به نظر می‌رسد شخصیت افرادی که در استفاده از مغز راست برتری دارند، به شدت متفاوت از افراد چپ مغز باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی‌های مغز راست، شما را به خواندن متن زیر دعوت می‌کنیم… خصوصیات نیمکره راست مغز تا همین اواخر، افراد چپ دست، به نوعی پایین‌تر از افراد راست دست در ...

ادامه مطلب »