آرشیو برچسب: ریشه اخلاق و عرفان اخلاق جنسی گناه چشم چرانی و هرزه بینی

آثار چشم چرانی

d8a2d8abd8a7d8b1 da86d8b4d985 da86d8b1d8a7d986db8c 608e59142e308

سلام خسته نباشید،اگر کسی نگاه شهوت آمیز کردچه اثرات بدی به دنبال آن فرداست؟لطفا خلاصه ودقیق توضیح دهید. "باتشکر"

ادامه مطلب »