آرشیو برچسب: ریشه تاریخ و سیره تاریخ و سیره انبیاء و اولیاء تاریخ و سیره ائمه معصوم (ع) تاریخ و سیره امام رضا (علیه السلام) شخصیت امام رضا(ع) معجزات و کرامات و فضایل امام رضا(ع) اختصاصات امام رضا(ع)

اشاره امام رضا(ع) به عکس شیر روی پرده در مجلس مامون

d8a7d8b4d8a7d8b1d987 d8a7d985d8a7d985 d8b1d8b6d8a7d8b9 d8a8d987 d8b9daa9d8b3 d8b4db8cd8b1 d8b1d988db8c d9bed8b1d8afd987 d8afd8b1 d985 608eb50b4c8f3

امام رضابه عکس شیرروی دیواراشاره میکندوبه اذن خداشیرواقعی میشه درسته؟

ادامه مطلب »