آرشیو برچسب: ریشه تاریخ و سیره تاریخ و سیره انبیاء و اولیاء تاریخ و سیره پیامبر اعظم (صل الله علیه و آله) شخصیت پیامبر(ص) سیره سیاسی و اجتماعی پیامبر(ص) جنگها و غزوات پیامبر(ص) فتح مکه

فتح مکه

d981d8aad8ad d985daa9d987 608e44a4967a8

چرا پیامبر صلی علیه و آله به مکه حمله نکردند در حالی که مسلمانان نیرو و قدرت کافی را داشتند و در ثانی چرا اصلا شرط مسلمان شدن را برای زنده ماندن کافران مکه گذاشتند که در اینصورت افرادی وکه از ته دل مسلمانی را قبول نداشتند به زبان اسلام بیاورند و به دین ترتیب تعداد منافقین بیشتر شود؟

ادامه مطلب »