آرشیو برچسب: ریشه تاریخ و سیره تاریخ و سیره انبیاء و اولیاء تاریخ و سیره ائمه معصوم (ع) تاریخ و سیره امام علی (علیه السلام) شخصیت امام علی(ع) سیره سیاسی و اجتماعی امام علی (ع) امام علی (ع) و خلفا

نماز صهیب رومی بر جنازه خلیفه و شهادت حضرت زهرا(س)

d986d985d8a7d8b2 d8b5d987db8cd8a8 d8b1d988d985db8c d8a8d8b1 d8acd986d8a7d8b2d987 d8aed984db8cd981d987 d988 d8b4d987d8a7d8afd8aa d8add8b6 608e6a0d00bd5

همین نماز خواندن صهیب رومی بر عمر نشان دهنده ی دروغ بودن شهادت حضرت زهرا توسط عمر است.در صحیح بخاری حتی گریه ی صهیب بر عمر قبل از وفاتش هم نقل شده است.صهیب رومی کم صحابه ای نبوده و مورد قبول فریقین است

ادامه مطلب »