آرشیو برچسب: ریشه کلام و دین پژوهی کلامی – سایر مسائل

طول قیامت

d8b7d988d984 d982db8cd8a7d985d8aa 608e507212d2c

به نام خداسلامدر یک جای قرآن گفته قیامت هزار سال و جای دیگر پنجاه هزار سال است.چگونه این ممکن است

ادامه مطلب »