آرشیو برچسب: فرد مقدسی که در بقعه مزار شریف افغانستان دفن است و افغانی‌ها او را امام علی(ع) می‌دانند و عوام به ایشان «سخی جان» می‌گویند، کیست؟

در مزار شریف افغانستان بارگاهی وجود دارد که برخی آن‌را مزار امام علی(ع) می‌پندارند. حقیقت ماجرا چیست؟

فرد مقدسی که در بقعه مزار شریف افغانستان دفن است و افغانی‌ها او را امام علی(ع) می‌دانند و عوام به ایشان «سخی جان» می‌گویند، کیست؟

ادامه مطلب »