آرشیو برچسب: فرض کنید شما از بالای یک کوه، گلولۀ برفی را به پایین می‌‌اندازید، علت فاعلی حرکت این گلوله چیست؟ شما چه نقشی در حرکت آن دارید؟

علت فاعلی گلوله‌‌ برفی که از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود چیست؟

فرض کنید شما از بالای یک کوه، گلولۀ برفی را به پایین می‌‌اندازید، علت فاعلی حرکت این گلوله چیست؟ شما چه نقشی در حرکت آن دارید؟

ادامه مطلب »