آرشیو برچسب: فرق بین «إحسان» و «جُود» چیست؟ (در کتاب بیست گفتار شهید مطهری چند سطری توضیح داده است که این دو با هم متفاوت هستند) آیا احسان از جود بالاتر می‌باشد یا برعکس؟ اصلاً احسان چیست و جود چیست؟!

فرق بین «إحسان» و «جُود» چیست؟

فرق بین «إحسان» و «جُود» چیست؟ (در کتاب بیست گفتار شهید مطهری چند سطری توضیح داده است که این دو با هم متفاوت هستند) آیا احسان از جود بالاتر می‌باشد یا برعکس؟ اصلاً احسان چیست و جود چیست؟!

ادامه مطلب »