آرشیو برچسب: فرق بین علم و باور

جامعه ما خود را اهل ایمان به معاد میداند و معاد باور است، ولی این همه اعمال گناه الود از اقشار مختلف سر میزند، مشکل از کجاست؟؟

پرسشگر گرامی ، فرق است میان علم و ایمان ، جامعه امروزی بیش از آنکه ایمان به معاد داشته باشد علم به معاد دارد و علم به تنهایی نمی تواند چاره ساز باشد ، مسلماً علم به تنهایی آدمی را وادار به التزام به لوازم علمش نمی کند.[1] فرعونیان علم داشتند، ولی علی رغم آن کافر شدند. خداوند درباره آنان ...

ادامه مطلب »