آرشیو برچسب: فرق بین «وحدت وجود» و «وحدت موجود» چیست؟ قول صائب در مورد سند بخش آخر دعای عرفه که از اقبال الاعمال سید بن طاوس نقل شده چیست؟

«وحدت وجود» و «وحدت موجود» چیست و قول صائب در مورد سند بخش آخر دعای عرفه چیست؟

فرق بین «وحدت وجود» و «وحدت موجود» چیست؟ قول صائب در مورد سند بخش آخر دعای عرفه که از اقبال الاعمال سید بن طاوس نقل شده چیست؟

ادامه مطلب »