آرشیو برچسب: فرق جنب از حرام با جنب از حلال چیست و وقتی انسان به واسطه همسر خود جنب شود اگر عرق کند وپیراهن او اغشته به عرق شود نماز خواندن با آن پیراهن چه حکمی دارد؟ من مقلد آیت الله خامنه ای هستم.

حکم خواندن نماز با لباس آغشته به عرق جنب از حلال چیست؟

فرق جنب از حرام با جنب از حلال چیست و وقتی انسان به واسطه همسر خود جنب شود اگر عرق کند وپیراهن او اغشته به عرق شود نماز خواندن با آن پیراهن چه حکمی دارد؟ من مقلد آیت الله خامنه ای هستم.

ادامه مطلب »

حکم خواندن نماز با لباس آغشته به عرق جنب از حلال چیست؟

فرق جنب از حرام با جنب از حلال چیست و وقتی انسان به واسطه همسر خود جنب شود اگر عرق کند وپیراهن او اغشته به عرق شود نماز خواندن با آن پیراهن چه حکمی دارد؟ من مقلد آیت الله خامنه ای هستم.

ادامه مطلب »