آرشیو برچسب: فرق میان «بخیل» و «ضنین» در قرآن چیست؟

در آیه «وَ ما هُوَ عَلَى الْغَیْبِ‏ بِضَنِینٍ»، واژه «ضنین» چه تفاوتی با واژه «بخیل» دارد که مشتقات آن در دیگر آیات مورد استفاده قرار گرفته است؟

فرق میان «بخیل» و «ضنین» در قرآن چیست؟

ادامه مطلب »