آرشیو برچسب: فرمایشی بودن انتخابات

سلام . بهتراست باهم صادق باشیم و تفره نرویم! همه مردم ایران و جهان میدانند ک انتخابات در ایران فرمایشیست و از قبل رییس جمهور را انتخاب میکند ! و این بازیهای انتخاباتی برنامه و تیارت های وزارت اطلاعات هستند ک دقیق از قبل تمرین شده و مقابل دوربین میرود! حال میخاستم بدانم این دوره برای مردم بیچاره چ کابوسی دیده اند

این ادعا و اتهام به چند دلیل نادرست، غیر منطقی و غیر منصفانه است:1. اگر براستی رییس جمهورها از قبل تعیین شده اند، چرا رییس جمهورهایی سر کار می آیند که مواضع و دیدگاههای آنها با رهبری همخوانی کامل نداشته و در مواردی بامواضع اصولی نظام زاویه دارد. به صورت منطقی باید افرادی گزینش بشوند که به طور کامل در ...

ادامه مطلب »