آرشیو برچسب: فروش امتیاز خودرو

سلام علیکم بعضا اشخاصی هستند که بعد از ثبت نام در شرکت های خودرو سازی که برای هر نفر یک قرعه وجود دارد، پس از به نام آنها در آمدن به خاطر عدم توانایی مالی برای خرید سهم خود را به دیگری میدهند یا آنها را میفروشند مال بدست آمده حلال است؟

اگر امتیاز دریافت را با دیگری مصالحه می کنند و شرکت هم ماشین را به خریدار می فروشد و خلاف مقررات نباشد اشکال ندارد .

ادامه مطلب »