آرشیو برچسب: فروپاشی امپراطوری روم شرقی و امپراطوری بیزانس

علل فروپاشی روم شرقی چیست؟

جواب اجمالی: امپراطوری روم شرقی یا امپراطوری بیزانس با مرکزیت قسطنطنیه و آناتولی و شامات و کشور ترکیه کنونی در دورانی در نزاع و رقابت با امپراطوری روم غربی (یونان و روم ) و ایران و بعدها جهان اسلام بود که بعد از پیروزی‌ها و یا شکست ها در نهایت شکست را پذیرا شد و فرو پاشید . توضیح بیشتر ...

ادامه مطلب »