آرشیو برچسب: فشارخون دانستنیهای پزشکی

تفسیر ارقام یا میزان فشار خون

d8aad981d8b3db8cd8b1 d8a7d8b1d982d8a7d985 db8cd8a7 d985db8cd8b2d8a7d986 d981d8b4d8a7d8b1 d8aed988d986 6092e37592242

تفسیر ارقام نشان داده شده در دستگاه فشار خون افرادی که در آنها فشار خون بالا تشخیص داده شده است، می‌توانند به راحتی فشار خون خود را به کمک یک فشار سنج خون (Sphygmomanometer) مورد بررسی قرار دهند. تفسیر ارقام نشان داده شده در دستگاه فشار خون افرادی که در آنها فشار خون بالا تشخیص داده شده است، می‌توانند به ...

ادامه مطلب »