آرشیو برچسب: فشار قبر

منظور از فشار شب اول قبر چیست

در ابتدا ببینیم مفهوم فشار قبر چیست؟مقصود از فشار قبر این نیست که در این قبور خاکی محسوس – که جزئی از عالم ماده است – فشاری بر بدن مادی انسان‌ها وارد می شود. بلکه مقصود از قبر دربسیاری از روایات عالم برزخ است و مقصود از«فشار» عذاب خاصی است که انسان درآن عالم متناسب با کنش های خود می ...

ادامه مطلب »