آرشیو برچسب: هشدار از هند: جهش جدید کووید-۱۹ که در تست ترشحات بینی پاسخ منفی کاذب می‌دهد. ویروس مستقیماً به ریه‌ها رفته و هیچ علامتی مانند تب یا سرفه ندارد. فقط بدن درد، ضعف، از دست دادن اشتها.

هشدار از هند

هشدار از هند: جهش جدید کووید-۱۹ که در تست ترشحات بینی پاسخ منفی کاذب می‌دهد. ویروس مستقیماً به ریه‌ها رفته و هیچ علامتی مانند تب یا سرفه ندارد. فقط بدن درد، ضعف، از دست دادن اشتها.

ادامه مطلب »