آرشیو برچسب: همزمانی روز کیپور و عاشورا

امده که :((در بین مسلمانان سنی روز دهم محرم (عاشورا) روز جشن محسوب می‌شود. دلیل این امر ان است که در حدیث معروفی در کتاب صحیح مسلم (حدیث ۲۴۹۹) نقل شده‌است که وقتی محمد به همراه پیروانش به مدینه رسید روز ۱۰ محرم بود. این روز در ان زمان با روز یوم کیپور یکی بود و یهودیان مدینه در ان روز روزه گرفته بودند. محمد به پیروان خود دستور داد که ان‌ها نیز روزه بگیرند [Sahih Bukhari Book ۳۱ Hadith ۲۲۲, Book ۵۵ Hadith ۶۰۹, and Book ۵۸ Hadith ۲۷۹, [۱]; Sahih Muslim Book ۶ Hadith ۲۵۱۸, ۲۵۱۹, ۲۵۲۰] در حدیث دیگری از ابن‌عباس نقل شده‌است که وقتی محمد به مدینه رسید مشاهده کرد که یهودیان روزه گرفته‌اند او پرسید “به چه دلیل این روز برای شما اهمیت دارد که روزه گرفته‌اید؟ ” ان‌ها گفتند “این روز خوبی است زیرا روزی است که در ان فرزندان اسراییل از دشمنانشان نجات داده شدند. از این رو موسی در این روز روزه می‌گرفت.” محمد پاسخ داد “ما به موسی از شما نزدیکتریم” سپس محمد روزه گرفت و به مسلمانان دستور روزه داد ز این رو احتمالا در بین سال‌های ۱ تا ۱۰ هجری که تقویم اعراب با تقویم یهودیان همخوانی داشته‌است روز عاشورا و روز یوم کیپور با یکدیگر یکسان بودند و بعد از ایه نسی و ممنوعیت سال‌های ۱۳ ماهه این دو روز از یکدیگر جدا شدند[Mahmud Effendi (۱۸۵۸), as discussed in Sherrard Beaumont Burnaby, Elements of the Jewish and Muhammadan calendars (London: ۱۹۰۱), pp. ۴۶۰–۴۷۰.] حال با وجود منابعی چون صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابن عباس و منابع بر اینکه تقویم اعراب و یهود در ان روز با هم یکی باز هم این قضیه منتفی است و علما ان را رد میکنند راجب ان توضیح دهید و رفع شبهه کنید

عده ای از علمای اهل سنت قائل شدند که روزه روز عاشوراء سنت قوم یهود بوده که پیامبر(ص) آنرا تأیید کرده است. و در منابع تاریخی ذکر کرده اند؛ که روزه گرفتن روز عاشوراء، به عفو بنی اسرا ئیل از جانب خداوند در صحرای سینا باز می گردد؛ آنگاه که حضرت موسی اولین بار، چهل روز در کوه سینا توقف ...

ادامه مطلب »

امده که :((در بین مسلمانان سنی روز دهم محرم (عاشورا) روز جشن محسوب می‌شود. دلیل این امر ان است که در حدیث معروفی در کتاب صحیح مسلم (حدیث ۲۴۹۹) نقل شده‌است که وقتی محمد به همراه پیروانش به مدینه رسید روز ۱۰ محرم بود. این روز در ان زمان با روز یوم کیپور یکی بود و یهودیان مدینه در ان روز روزه گرفته بودند. محمد به پیروان خود دستور داد که ان‌ها نیز روزه بگیرند [Sahih Bukhari Book ۳۱ Hadith ۲۲۲, Book ۵۵ Hadith ۶۰۹, and Book ۵۸ Hadith ۲۷۹, [۱]; Sahih Muslim Book ۶ Hadith ۲۵۱۸, ۲۵۱۹, ۲۵۲۰] در حدیث دیگری از ابن‌عباس نقل شده‌است که وقتی محمد به مدینه رسید مشاهده کرد که یهودیان روزه گرفته‌اند او پرسید “به چه دلیل این روز برای شما اهمیت دارد که روزه گرفته‌اید؟ ” ان‌ها گفتند “این روز خوبی است زیرا روزی است که در ان فرزندان اسراییل از دشمنانشان نجات داده شدند. از این رو موسی در این روز روزه می‌گرفت.” محمد پاسخ داد “ما به موسی از شما نزدیکتریم” سپس محمد روزه گرفت و به مسلمانان دستور روزه داد ز این رو احتمالا در بین سال‌های ۱ تا ۱۰ هجری که تقویم اعراب با تقویم یهودیان همخوانی داشته‌است روز عاشورا و روز یوم کیپور با یکدیگر یکسان بودند و بعد از ایه نسی و ممنوعیت سال‌های ۱۳ ماهه این دو روز از یکدیگر جدا شدند[Mahmud Effendi (۱۸۵۸), as discussed in Sherrard Beaumont Burnaby, Elements of the Jewish and Muhammadan calendars (London: ۱۹۰۱), pp. ۴۶۰–۴۷۰.] حال با وجود منابعی چون صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابن عباس و منابع بر اینکه تقویم اعراب و یهود در ان روز با هم یکی باز هم این قضیه منتفی است و علما ان را رد میکنند راجب ان توضیح دهید و رفع شبهه کنید

عده ای از علمای اهل سنت قائل شدند که روزه روز عاشوراء سنت قوم یهود بوده که پیامبر(ص) آنرا تأیید کرده است. و در منابع تاریخی ذکر کرده اند؛ که روزه گرفتن روز عاشوراء، به عفو بنی اسرا ئیل از جانب خداوند در صحرای سینا باز می گردد؛ آنگاه که حضرت موسی اولین بار، چهل روز در کوه سینا توقف ...

ادامه مطلب »