آرشیو برچسب: همسران پیامبر(ص) – فلسفه تعدد زوجات

تعداد همسران پیامبر اکرم(ص) چندتا بوده؟ نام انها چه بوده است؟

درباره علت ازدواج هاى متعدد پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و فراوانى همسران وى که دستاویز تهمت هاى ناجوانمردانه مستشرقان نیز، بوده اندمحمد حسین هیکل، حیاة محمد، ص 315 و 325. به نکات ذیل اشاره مى کنیم:1. یکى از ویژگى هاى اختصاصى رسول اللَّه(صلى الله علیه وآله)، امکان ازدواج بیش از چهار همسر به صورت عقد دائم بودمجمع البیان، ج ...

ادامه مطلب »