آرشیو برچسب: همسرم قبلا هندو بوده و به خاطر من مسلمان شد، اما فقط به ظاهر، هیچ کدام از مسائل شرعی را رعایت نمی کند. شغلش را با دروغ به دست آورده است. به من بگویید چه رفتاری را پیش بگیرم؟ آیا طلاق جایز است؟

همسرم قبلا هندو بوده و به خاطر من مسلمان شد، اما فقط به ظاهر، هیچ کدام از مسائل شرعی را رعایت نمی کند، آیا طلاق جایز است؟

همسرم قبلا هندو بوده و به خاطر من مسلمان شد، اما فقط به ظاهر، هیچ کدام از مسائل شرعی را رعایت نمی کند. شغلش را با دروغ به دست آورده است. به من بگویید چه رفتاری را پیش بگیرم؟ آیا طلاق جایز است؟

ادامه مطلب »