آرشیو برچسب: همه دختران پیامبر(ص) و ازدواج آنها

با سلام با اینکه میگویند رقیه و ام کلثوم دختران تنی پیامبر نبودند ولی پیامبر از انان مراقبت میکرده پس سوالی که من دارم این است که چرا بعد از اینکه عثمان طبق منابع شیعی رقیه را مورد ضرب وشتم قرار دادند و و ایشان بر اثر جراحات جان دادند ویا طبق منابع سنی وقتی رقیه در بستر مرگ بود عثمان با کسی دیگر هم خواب بود پس چرا بعد از مرگ رقیه اجازه ازدواج ام کلثوم با عثمان را دادند در حالی که با رقیه ان جور برخورد کرده بود (حتی اگر پیامبر پدر ان دو نباشد ولی سرپرست ان ها که بودند) پس چجور راضی به ازدواج ام کلثوم با عثمان بعد از ازار رقیه توسط عثمان شدند مختصر توضیح دهید.

در باره فرزندان و دختران پیامبر(ص) در منابع تاریخی شیعه و سنی اختلاف وجود دارد.= توضیح بیشتر در خصوص فرزندان و دختران پیامبر(ص)پیامبر از خدیجه، هفت فرزند یا فرزند خوانده داشت؛ سه پسر: قاسم، طاهر و طیب که هر سه در کودکی از دنیا رفتند – که قاسم بزرگترین آنها بود – و چهار دختر: زینب، امّ کلثوم، رقیه که ...

ادامه مطلب »

با سلام با اینکه میگویند رقیه و ام کلثوم دختران تنی پیامبر نبودند ولی پیامبر از انان مراقبت میکرده پس سوالی که من دارم این است که چرا بعد از اینکه عثمان طبق منابع شیعی رقیه را مورد ضرب وشتم قرار دادند و و ایشان بر اثر جراحات جان دادند ویا طبق منابع سنی وقتی رقیه در بستر مرگ بود عثمان با کسی دیگر هم خواب بود پس چرا بعد از مرگ رقیه اجازه ازدواج ام کلثوم با عثمان را دادند در حالی که با رقیه ان جور برخورد کرده بود (حتی اگر پیامبر پدر ان دو نباشد ولی سرپرست ان ها که بودند) پس چجور راضی به ازدواج ام کلثوم با عثمان بعد از ازار رقیه توسط عثمان شدند مختصر توضیح دهید.

در باره فرزندان و دختران پیامبر(ص) در منابع تاریخی شیعه و سنی اختلاف وجود دارد.= توضیح بیشتر در خصوص فرزندان و دختران پیامبر(ص)پیامبر از خدیجه، هفت فرزند یا فرزند خوانده داشت؛ سه پسر: قاسم، طاهر و طیب که هر سه در کودکی از دنیا رفتند – که قاسم بزرگترین آنها بود – و چهار دختر: زینب، امّ کلثوم، رقیه که ...

ادامه مطلب »