آرشیو برچسب: همه ما عذرخواهی محسن نامجو را شنیدیم، اما به دل خیلی‌هایمان ننشست، فکر کردیم چیزی کم دارد، جاییش می لنگد.

راه و روش عذرخواهی از آسیب دیدگان توسط آزارگر

همه ما عذرخواهی محسن نامجو را شنیدیم، اما به دل خیلی‌هایمان ننشست، فکر کردیم چیزی کم دارد، جاییش می لنگد.

ادامه مطلب »