آرشیو برچسب: هنگامیکه به مقایسه روشنفکران انقلاب مشروطه با انقلاب ۵۷ می‌پردازیم نه تنها هیچ شباهتی بین‌شان نیست بلکه اختلافی عظیم نیز دیده می‌شود.

مقایسه دو نسل متضاد روشنفکران ایران

هنگامیکه به مقایسه روشنفکران انقلاب مشروطه با انقلاب ۵۷ می‌پردازیم نه تنها هیچ شباهتی بین‌شان نیست بلکه اختلافی عظیم نیز دیده می‌شود.

ادامه مطلب »