آرشیو برچسب: هوآوی

هوآوی اولین موتور محرکه الکتریکی خودرو خود را معرفی کرد

d987d988d8a2d988db8c d8a7d988d984db8cd986 d985d988d8aad988d8b1 d985d8add8b1daa9d987 d8a7d984daa9d8aad8b1db8cdaa9db8c d8aed988d8afd8b1 60882dc2ee9e8

سیستم DriveOne ساخت شرکت هواوی اولین موتور محرکه الکتریکی این شرکت محسوب می‌شود که برای کار در اتومبیل‌های آینده طراحی و ساخته شده است.

ادامه مطلب »