آرشیو برچسب: هوای نفس تنها مانع خودسازی و کمال

چرا انجام سیر و سلوک و رسیدن به قرب خداوند ، بدون مبارزه با نفس ممکن نیست؟

دوست گرامی. کمال و سعادت انسان در اثر خداپرستی و قرب به خدا دست یافتنی است و تنها مانعی که در این مسیر وجود دارد و انسان را از خداپرستی و توحید بازمی دارد، خودپرستی و تبعیت از هوای نفس است. به همین دلیل بدون مبارزه با نفس و زیادی خواهی های آن امکان وصول به کمال و قرب به ...

ادامه مطلب »